POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ:

 1. Vytiskněte si formulář pro reklamaci zboží, který najdete níže v sekci ke stažení.
 2. Popište vadu, kterou zboží obsahuje, případně můžete doplnit i nákres.
 3. Uveďte číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
 4. Vyplňte vaše údaje a formulář podepište.
 5. Formulář přiložte do balíčku společně s reklamovaným zbožím.
 6. Pro zrychlení procesu reklamace přiložete kopii daňového dokladu (fakturu).

ZBOŽÍ ODEŠLETE NA ADRESU:

Cyklomax, spol.  s r. o. - reklamační oddělení
Pardubická 504
533 52 Srch

Zásilku posílejte dopravcem s osobním doručováním.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení - O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky, nebo e-mailem.

O průběhu reklamace se můžete informovat e-mailem na adrese info@max1.cz.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 14 DNÍ

V souladu s platnou legislativou má každý zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží při zásilkové formě prodeje. U nás na to máte 30 dnů.

POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

 1. Vytiskněte formulář, který najdete níže v sekci ke stažení. Jsou v něm všechny důležité údaje, které k vyřízení odstoupení potřebujeme (číslo účtu, atd.).
 2. Vyplňte vaše údaje a formulář podepište.
 3. Formulář přiložte do balíčku společně se zbožím.
 4. Zboží doručte na adresu:

  Cyklomax, spol.  s r. o. - reklamační oddělení
  Pardubická 504
  533 52 Srch

  Zásilku posílejte dopravcem s osobním doručováním. Zásilkovnou balíček prosím neposílejte.

VRÁCENÉ ZBOŽÍ BY MĚLO SPLŇOVAT TYTO PODMÍNKY:

 • Zboží by nemělo být opotřebené
 • Zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, návodu, atd.)
 • Zboží by nemělo být žádným způsobem poškozeno, včetně originálního obalu.
 • Poštovné spojené se zasláním zboží zpět k prodejci hradí kupující, vracené zboží by mělo být při přepravě pojištěno na částku odpovídající hodnotě zboží.
 • Zboží nezasílejte na dobírku, takováto zásilka nemůže být z naší strany přijata.

Při splnění podmínek pro vrácení zboží vám kupní cenu zašleme zpět, a to nejpozději do 14 pracovních dnů od přijetí odstoupení od smlouvy.