Se zvyšováním atraktivity Vašeho kola stoupá i riziko zcizení. Jistotu, že Vaše kolo najdete pokaždé tam, kde jste ho zamkli, Vám nedá nikdo. Ale s vyšším stupněm ochrany zámku se zvyšuje pravděpodobnost, že si nenechavec vybere jiné kolo. Každá konstrukce zámků MAX1 má své výhody. 

Bezpečnější zámek býva často těžší a robustnější. Ne každý chce tuto "zátěž" tahat v batohu. Při výběru zámku pečlivě zvažte více faktorů výběru například: Kde budu kolo zamykat? Uvidím ho nebo alespoň částečně? Kde a zdali budu zámek vozit s sebou? Kolik lidí bude se zámkem manipulovat - kolik klíčů potřebuju?